top of page
vlad-hilitanu-1FI2QAYPa-Y-unsplash.jpg

Teamet

Viveo tilbyr et omsorg- og behandlingstilbud forankret i en helthetlig forståelse og ivaretakelse av hele mennesket. Vi ser den enkelte og tilrettelegger et omsorgs- og behandlingstilbud til hver ut ifra den enkeltes behov og plasseringsvedtak.

Image by Sincerely Media

Tjenestetilbudet til Viveo skal være av høy kvalitet og kompetanse.

Våre ansatte er dyktige og har mange års erfaring innefor helse og omsorg. 

Høye Fives

Teamet består av vernepleiere,sykepleiere,sosionomer, mijøterapeuter ,helsefagarbeidere og miljøarbeidere. Teamet er gode på samhandling og har en naturlig evne til å skape trygge rammer for

Image by Jacqueline Munguía

Foruten formell kompetanse er personlig egenhet vektlagt høyt hos oss. Våre ansatte skal ha en høy grad av medmenneskelighet og utstråle sjenerøsitet, tillit, respekt, ydmykhet, empati, varme og imøtekommenhet.

bottom of page