top of page

VIVEO OMSORG

Viveo tilbyr heldøgnstjenester til personer med utfordringer og stort bistandsbehov. Vi vektlegger kvalitet og lokalkunnskap i våre tjenester. Dette gis ved at våre ledere og ansatte har god fagkompetanse, lang erfaring fra fagfeltet, god lokalkunnskap og forståelse. Vår kjernevirksomhet er å levere tilrettelagte botilbud og heldøgnstjenester til mennesker som har krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

20211102_164237724_iOS_edited.jpg
shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash.jpg

.....

Sammen med våre samarbeidspartnere med spisskompetanse på de ulike fagområdene, ønsker vi å skreddersy det faglige tilbudet til hver person ut fra den enkelte behov. 

Image by Merakist

Team

Viveo har engasjerte og dyktige medarbeidere som brenner for å tilby gode tjenester. Våre ansatte har lang erfaring med etablering og drift  innenfor helse- og omsorgstjenester. For oss handler det om å gi våre beboere og tjenestemottakere så gode hverdager som mulig, og vi strekker oss langt for å legge til rette for den enkeltes behov.

Image by Merakist
bottom of page