VELKOMMEN

 

"Ikke vær et ettal på jorda. Bry deg om flokken din"

Per Fugelli

 

OMGIVELSENE

Koronavirus (COVID-19)

Vi har ledig kapasitet å tilbyr akutte døgnplasser og døgnavlastning i denne utfordrende perioden. 

Vi oppfordrer videre alle å følge helsedirektoratet sine råd.

VI VENTER PÅ DEG

Viveo er et lite omsorgssenter spesielt tilrettelagt for mennesker med særskilte psykiatriske utfordringer og utfordrende atferd. Enten dette er medfødt utviklingshemning eller en psykisk lidelse som har bygget seg opp gjennom livet. 

Idyllisk ved vannkanten av et stort tjern i den ville, vakre naturen i Stange kommune finner du oss. Her har vi naturen tett på med et langt løypenett av stier i alle retninger. Gården har et stort tun med mange sjarmerende bygninger som har vært brukt til rekreasjon for nordmenn i århundrer. Her ligger vi godt skjermet fra annen bebyggelse, men er fortsatt kun en kort kjøretur unna nærmeste tettsted og Hamar.

Vi har 8 store soverom med eget bad og 2 separate leiligheter.

Vi benytter et hus med 3 soverom og 2 bad til akutte situasjoner for pleie- og omsorgspasienter innen Helse- og omsorgsloven.

IMG_2625_edited.jpg

TJENESTER

 
DSC08613.JPG

Viveo er etablert med det mål for øye, å avhjelpe Kommuner og «medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker»

Viveo kartlegger, skriver vedtak og rapporterer innenfor Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 og Pasient- og brukerettighetsloven kap. 4a.

For å gi beboeren et trygt støtteapparat samhandler vi med pårørende, kommunen, fylkesmannen og spesialisthelsetjenesten. I tillegg organiserer vi avtaler med blant annet leger, terapeuter, dagtilbydere og andre interessenter.

Det er viktig for oss at vi blir den som tar ansvaret, for å unngå at beboeren veksler mellom flere ansvarstakere.

IMG_1857.jpg
FORMÅL, VISJON OG ETISK FUNDAMENT

MENNESKET I SENTRUM

Vi mener alle har rett på å ha en god hverdag – uansett utfordringer. I rett miljø har et hvert menneske mulighet til å blomstre.

Viveo er et kvalitetstilbud for utviklingshemmede med et stort omsorgsbehov, som krever kompetente omsorgspersoner

et trygt, forutsigbart og nøye tilrettelagt miljø. Viveo fremmer sosial trygghet, forbedrer levevilkårene samt forebygger sosiale problemer. For oss er det viktig å sikre at tjenestetilbudet er tilrettelagt med respekt for

den enkeltes integritet og verdighet. 

Hos oss skal den enkelte få mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.

SAMMEN OM LIVET

Tjenestetilbudet til Viveo skal være av høy kvalitet og fagkompetanse. Våre ansatte er spesielt tilrettelagt utviklingshemmede med utfordrende atferd og særskilte utfordringer.

Her på Viveo har vi vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Foruten formell kompetanse er personlig egenhet vektlagt høyt hos oss. Våre ansatte har en høy grad av medmenneskelighet og utstråler sjenerøsitet, tillit, empati, varme og imøtekommenhet.

Teamet er gode på samhandling og har en naturlig evne til å skape trygge rammer for menneskene vi jobber med. Med 3-7-4-7 turnus og konkurransedyktige arbeidsvilkår legger vi til rette for at den tryggheten kontinuitet og stabilitet i teamet gir, er opprettholdt for beboeren.

SINNSRO

Hver dag er strukturert med faste tidspunkter for måltider, hvile og aktiviteter. Vi bruker naturen som utgangspunkt i alle våre aktiviteter.

På gården er det dyr som trenger vedlikehold og et veksthus hvor vi sår og høster vår mat. Hos oss får alle som vil og kan delta på kjøkkenet, husvask og annet stell av gården.

Viveo har tilgang til lavvo og grillplass, tjern som byr på båttur, bading, skøyting og fisking, og et enormt nettverk av turstier takket være Romedal Almening turstilag.

Gården har også trening-, yoga-, tv-, musikk -, spill- og hobbyrom og en fantastisk balkong med utsikt over av Malungen tjernet.

Det er også rom for å bare være og oppholde seg på gården for å se på det som skjer. 

profile_picture_symbol.png
IMG_3036.heic

KONTAKT OSS

Malungen 

Odalsvegen 1601, 2330 Vallset, Norge

936 75 587

Takk for henvendelsen din!