top of page
national-cancer-institute-BxXgTQEw1M4-unsplash.jpg

Vår tilnærming

Viveo tilbyr et omsorg- og behandlingstilbud forankret i en helhetlig forståelse og ivaretakelse av hele mennesket. Vi ser den enkelte og tilrettelegger et omsorgstilbud til hver ut ifra den enkelte behov og plasseringsvedtak. 

Image by Kelly Sikkema

Vår visjon

Alle har rett på å ha en god hverdag uansett utfordring. Ingen har like utfordringer, og alle har et bistandsbehov. Vi tilerettelegger et omsorgstilbudet som ivearetar mennesket behov for trygghet i psykiske,fysiske og sosiale rammer, slik at den enklete gis mulighet til endring og uvtikling ut ifra sine forutsetninger og behov. 

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er viktig for oss, og møtet mellom TM og hjelper sentralt i vår tilnærming. Vi kartlegger systematisk i hvilken rad TM opplever å ha medvirkning og eget tilbud- et trygt, forutsigbart og nøye tilrettelagt miljø. 

brukermedvirkning.jpg
bottom of page