Tjenester

Viveo leverer tilpassede bo- og omsorgstjenester til ulike målgrupper, som har store bistandsbehov. Menneskene vi hjelper har forskjellige behov.