top of page

Viveo tilbyr heldøgnstjenester til personer med utfordringer og stort bistandsbehov.

Vi vektlegger kvalitet og lokalkunnskap i våre tjenester. Dette gis ved at våre ledere og ansatte har god fagkompetanse, lang erfaring fra fagfeltet, god lokalkunnskap og forståelse. Vår kjernevirksomhet er å levere tilrettelagte botilbud og heldøgnstjenester til mennesker som har krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.  

 

Sammen med våre samarbeidspartnere med spisskompetanse på de ulike fagområdene, ønsker vi å skreddersy det faglige tilbudet til hver person ut fra den enkeltes behov. 

 

Viveo har engasjerte og dyktige medarbeidere som brenner for å tilby gode tjenester. Våre ansatte har lang erfaring med etablering og drift  innenfor helse- og omsorgstjenester.

 

For oss handler det om å gi våre beboere og tjenestemottakere så gode hverdager som mulig, og vi strekker oss langt for å legge til rette for den enkeltes behov.

Verdier vi jobber etter er: 

Respekt, Ydmykhet, Trygghet,

Mestring og Engasjement

 RYTME

Om oss: About Us
bottom of page