top of page

Teamet

Viveo tilbyr et omsorg- og behandlingstilbud forankret i en helthetlig forståelse og ivaretakelse av hele mennesket. Vi ser den enkelte og tilrettelegger et omsorgs- og behandlingstilbud til hver ut ifra den enkeltes behov og plasseringsvedtak.  

 

Tjenestetilbudet til Viveo skal være av høy kvalitet og kompetanse. Våre ansatte er dyktige og har mange års erfaring innenfor helse og omsorg. Teamet består av vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, miljøterapauter og miljøarbeidere. 

Foruten formell kompetanse er personlig egenhet vektlagt høyt hos oss. Våre ansatte skal ha en høy grad av medmenneskelighet og utstråle sjenerøsitet, tillit, respekt, ydmykhet, empati, varme og imøtekommenhet.

Teamet er gode på samhandling og har en naturlig evne til å skape trygge rammer for menneskene vi jobber med. 

Om oss: About Us
bottom of page